Tennistalenten in Groningen starten met het TVS.

Onder aanvoering van de ervaren toptrainer Frans Wouters is in samenwerking met Verbeter Presteren een Tennis TVS ontwikkeld. Zaterdag 19 maart 2011 was de kick-off met de tennistalenten en ouders in de Stadjershal in Groningen waarbij een uitleg en toelichting op het TVS werd gegeven.

Onder toeziend oog van KNLTB trainer Erik Brummer konden de talenten en trainers ervaren om met het Tennis TVS te werken.Met de kennis, de energie en het enthousiasme van Frans Wouters is een Tennis TVS ontwikkeld die op verenigings-, groeps- en individueel niveau ingezet kan worden. Dit houdt in dat het Tennis TVS beschikbaar wordt voor een brede groep tennisliefhebbers:
* Tennisverenigingen voor hun organisatie, trainers en tennisleden
* Tennistrainers met een aantal tennistalenten
* Tennistrainers die bij meerdere verenigingen actief zijn en hun talenten nog professioneler willen begeleiden
* Fysiotherapeuten, fysieke en mentale trainers die hun tennistalenten begeleiden kunnen hun talenten over afstanden heen volgen en de communicatie over hun sporters gemakkelijker onder elkaar uitwisselen en centraal vastleggen.

Reactie Frans Wouters: Na een lange, intensieve voorbereidingsperiode van veel overleg met Paul & Bert gaan we nu eindelijk “de lucht in” met het digitale volgsysteem. Ik heb er hoge verwachtingen van! Als trainer ontwikkel je door ervaring altijd nieuwe inzichten. Als ik één, in de loop der jaren, verworven inzicht zou moeten noemen in relatie tot de doelgroep toptennis, dan stel ik dat de uiteindelijke topspelers die slagen, het vaak slimmer aanpakken dan de andere spelers. Talent, toewijding, omgeving .. het speelt allemaal een zeer grote rol in de ontwikkeling van een speler, maar ik heb het idee dat bovenstaand inzicht de boel overstijgt. De spelers die zelf het meest betrokken en bewust zijn bij hun eigen ontwikkeling, die keuzes maken, veelvuldig terugkoppelen/reflecteren komen vaak het verst. Dit was ook de voornaamste uitkomst van een recent onderzoek naar toptalenten in het voetbal. Deze conclusie van het onderzoek in opdracht van de RUG/faculteit bewegingsschappen is o.a. terug te lezen in het artikel “de Messi’s van morgen sporten vooral slimmer”. Naast deze insteek is een groot voordeel dat aan het talent alle betrokken teamleden kunnen worden gekoppeld; ouders, medici en alle betrokken trainers. In het tennis komt het nogal eens voor dat een speler bij verschillende trainers traint. Dit systeem ondervangt de dreiging van versnippering, Hierbij is het mogelijk dat de trainers reageren op het reflecteren van de sporters & zelf ook input leveren. Ik ben dus erg enthousiast en zeer benieuwd naar de werking ervan!Het TVS wordt nu binnen verschillen grote sportbonden gebruikt zoals:
* Nederlands Handbal Verbond (NHV)
* Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
* Nederlands Kano Bond (NKB)
* Nederlands Jeu de Boules Bond (NJBB)
Zo ook bij:
* Handbalscholen
* Baksetbalscholen
* LOOT scholen

Verbeter Presteren

TTS is part of Verbeter Presteren

Referenties

TOT Willem II/RKC NHV NJBB NKB KNKV Belcampo RTC BPL Stadjershal Groningen